livres
Partition de musique
"Слава в вишних Богу. Духовні хорові твори-"
Г. Верета Hryhoriy .Vertea
"2006 рік, 76 стор. Édition 2006 - 76 pages -en ukrainien)
До цього збірника увійшли частини з «Всенічної» та Божественна літургія Святого Отця нашого Іоана Златоустого.
- Slava v vyshnykh Bohu
- Molytva sviatomu Dukhu
- Blazhen Muzh
- Bohorodytse Divo, Raduysia
- Pisnia do Prysviatoyi Bohorodytsi
- Sviatiy Bozhe
- Alyluia
- Nyni Otpushchaieshy
- Bozhestvenna liturhiya Sviatoho Otsia Nashoho
Ioana Zlatoustoho
- Yekteniya myrna
- Blahoslovy, dushe mia, Hospoda
Antyfon pershiy
Antyfon pershiy povsiakdennyi
Antyfon pershiy voskresnyi
Yekteniya mala
- Khvaly , dushe moia, Hospoda
Antyfon druhyi
Antyfon druhyi povsiakdennyi
Antyfon druhyi voskresnyi
Antyfon tretiy
Yedynorodniy Syne
-Yekteniya mala
Vo tsarstvii Tvoiem
- Antyfon tretiy
Pryidite , poklonimsia
Alyluia
- Pislia Apostola
- Pered Yevanheliem
- Pered Yevanheliem
- Pislia Yevanheliem
- Yekteniya suhuba
- Yekteniya zaupokiyna
- Vichnaia pamiat'
- Yekteniya za ohlashennykh
- Yekteniya za ohlashennykh
- Yekteniya persha za virnykh
- Yekteniya druha za virnykh
Izhe Kheruvymy
- Yekteniya blhal'na
- Otsa i Syna i Sviatoho Dukha
Viruyu
Mylost' Myra
- Dostonyno i prevedno yest'
- Sviat, sviat, sviat
Tebe poyem
Dostyni Yest'
- Yekteniya blahal'na
Otche nash
Yedyn Sviat
Blahosloven Hriadyi
- Tilo Khrystove
Vykhidom svit istynnyi
- Da ispolniatysia usta nasha
- Budy ilia Hospodne blahoslovenno
Khvalite Hospoda s nebes
- Koly slyzhyt' Arkhyrey
- Mnohaia Lita
Psalom 116"
Prix 9,00 € TTC
+ livraison
Feuilletez le livre s.v.p.