cd
Folklore
"Zolote pereveslo"
Vydubychi - Volodymyr Viniar
"2003 - 52'52""
Prix 15,00 € TTC
+ livraison
01 Piste 1 V haiu zelenenkim
02 Piste 2 Dam Ya yalovytsiu
03 Piste 3 Oi dub, duba
04 Piste 4 Yak ishov ya z Debrechyna
05 Piste 5 Na Ivana Kupala
06 Piste 6 Ishla Maryna
07 Piste 7 Byla mene maty
08 Piste 8 Nevdale zalytsiannia
09 Piste 9 Porizala palchyk
10 Piste 10 Oi, verbo, verbo
11 Piste 11 Banduryste orle syzyi
12 Piste 12 Bodai sia kohut znydyv
13 Piste 13 Dibrovo zelena
14 Piste 14 Kolomuiky
15 Piste 15 Kolo mlyna, kolo brodu
16 Piste 16 Misiats na nebi
17 Piste 17 Oi ziishla zoria
18 Piste 18 Mnohii lita